اتصال سیسکو اندروید

برای اتصال در اندروید به روش زیر عمل کنید:

برای دانلود نرم افزار سیسکو موبایل اینجا را کلیک نمایید.

۱- مرحله اول

آموزش اتصال سیسکو اندروید

Cisco Learn2 1 - اتصال سیسکو اندروید

Cisco Learn3 1 - اتصال سیسکو اندرویدduwtf1nkr - اتصال سیسکو اندروید

این مرحله باید آدرس سرور رو وارد کنید:

(آدرس سرور با خرید اکانت براتون ارسال شده)

rdo2npiiu - اتصال سیسکو اندروید

4k03khopqi - اتصال سیسکو اندروید

Cisco Learn6 1 - اتصال سیسکو اندرویدCisco Learn7 1 - اتصال سیسکو اندرویدCisco Learn8 1 - اتصال سیسکو اندرویدCisco Learn9 1 - اتصال سیسکو اندرویدCisco Learn10 1 - اتصال سیسکو اندرویدCisco Learn11 1 - اتصال سیسکو اندرویدCisco Learn12 1 - اتصال سیسکو اندروید