آموزش اتصال L2TP-PPTP اندروید

آموزش l2tp اندروید

برای اتصال در اندروید به روش زیر عمل کنید:

۱- مرحله اول

01 - آموزش اتصال L2TP-PPTP اندروید

۲-مرحله دوم

02 - آموزش اتصال L2TP-PPTP اندروید

۳-مرحله سوم

03 - آموزش اتصال L2TP-PPTP اندروید

۴-مرحله چهارم

در قسمت(type) اگر pptp انتخاب کنید که طبق تصاویر عمل کنید
در قسمت type را L2TP را انتخاب کنید و فقط در قسمت(کلید مشترک یا ipsec preshared key) متن antifilter را وارد کنید

بقیه کادرها خالی باشد

آدرس سرور را در قسمت (سرور آدرس) وارد کنید:

(آدرس سرور با خرید اکانت براتون ارسال شده)

android l2tp 2 - آموزش اتصال L2TP-PPTP اندروید

۵-مرحله پنجم

05 - آموزش اتصال L2TP-PPTP اندروید

۶-مرجله ششم

06 - آموزش اتصال L2TP-PPTP اندروید

۷-مرحله هفتم(آخر)

07 - آموزش اتصال L2TP-PPTP اندروید